Manager: Jeppe Hansson

Trener: Leif Størmer

Trener: Eskil Sande Gullord

Eskil2

Løpstrener: Mari Warlo Melsom