Her kommer det bruker for Line om noen få strakser